Edycja 3

Nieoczywiste sojusze: ludzkie, nie-ludzkie, organiczne, technologiczne

Nieoczywiste sojusze: ludzkie, nie-ludzkie, organiczne, technologiczne

Estetyka i poetyckość: media cyfrowe, siła realności

Estetyka i poetyckość: media cyfrowe, siła realności

Doświadczenia immersyjne: narracja, estetyka, doświadczanie przestrzeni

Doświadczenia immersyjne: narracja, estetyka, doświadczanie przestrzeni

Cyfrowa ekologia, czyli harmonia międzygatunkowa

Cyfrowa ekologia, czyli harmonia międzygatunkowa

Wstępnie wytrenowane generatory entropii

Wstępnie wytrenowane generatory entropii

Krystyna Jędrzejewska-Szmek, Paulina Mirowska: Przetrwalnik

Krystyna Jędrzejewska-Szmek, Paulina Mirowska: Przetrwalnik

Jakub Woynarowski: Sol Salutis: mowa liczb

Jakub Woynarowski: Sol Salutis: mowa liczb

Dominika Wolska: Utopijna trajektoria

Dominika Wolska: Utopijna trajektoria

Anastasiia Vorobiova: Lemurian Time War

Anastasiia Vorobiova: Lemurian Time War

Ivan Svitlychnyi: Donate

Ivan Svitlychnyi: Donate

Eternal Engine, Insider II

Eternal Engine, Insider II

Hubert Czerepok: Początek 3 (Karahan Tepe)

Hubert Czerepok: Początek 3 (Karahan Tepe)

Ernest Borowski: Matecznik

Ernest Borowski: Matecznik

Andrei Isakov: Tardigrada. Micro/Macro Fundamental

Andrei Isakov: Tardigrada. Micro/Macro Fundamental