Jakub Wróblewski
Pracownia 3D i Zdarzeń Wirtualnych II
Wydział Sztuki Mediów, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
jakub.wroblewski@asp.waw.pl

Eliza Urwanowicz-Rojecka
Galeria Arsenał w Białymstoku
e.urwanowicz@galeria-arsenal.pl

 

 

PL / EN

„Horyzonty zdarzeń wirtualnych” to platforma poświęcona zagadnieniom rzeczywistości wirtualnej, prognozom i kierunkom rozwoju nowych doświadczeń cyfrowych oraz estetyki i interakcji w projektach immersyjnych. Prezentowane na niej działania związane są z przestrzenią wirtualną, projektami z pogranicza sztuk wizualnych i nauki oraz realizacjami audialnymi. Platforma zawiera bazę wiedzy tworzoną przez badaczki i badaczy percepcji, artystki i artystów wykorzystujących w swoich praktykach przestrzeń VR oraz silniki gamingowe, reżyserki i reżyserów pracujących z doświadczeniami czynnie angażującymi publiczność oraz producentki i producentów najnowocześniejszych treści cyfrowych. Strona stworzona w partnerstwie Galerii Arsenał w Białymstoku oraz Pracowni 3d i Zdarzeń Wirtualnych II (Wydział Sztuki Mediów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie) ma na celu łączenie środowiska twórczyń i twórców, badaczek i badaczy, odbiorczyń i odbiorców oraz szeroko rozumianego środowiska zajmującego się najnowocześniejszymi sposobami budowy i percepcji doświadczeń wirtualnych, cyfrowych i immersyjnych. Platforma „Horyzonty zdarzeń wirtualnych” jest środowiskiem w którym będą pojawiały się nowe treści i zdarzenia, rozwijana będzie baza wiedzy dt, twórczyń i twórców, badaczek i badaczy, sposobów pracy z nowymi mediami, zapleczem merytorycznym jak i nowymi technologiami.

Organizatorzy: 

Galeria Arsenał w Białymstoku

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Pracownia 3D i Zdarzeń Wirtualnych II, Wydział Sztuki Mediów, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Koncepcja i koordynacja/ Conception and coordination:
Jakub Wróblewski, Eliza Urwanowicz-Rojecka

Identyfikacja wizualna / Visual identity:
Renata Motyka

Redakcja językowa i korekta
Ewa Borowska

Tłumaczenie na angielski
Aleksandra Sobczak-Kövesi

Strona:
On The Rocks

Deklaracja dostępności:
Pobierz

 

PRACOWNIA 3D I ZDARZEŃ WIRTUALNYCH II
KATEFRA PRZESTRZENI WIRTUALNEJ
WYDZIAŁ SZTUKI MEDIÓW ASP W WARSZAWIE