Matylda Szewczyk

Kulturoznawczyni, adiunktka w Zakładzie Filmu i Kultury Wizualnej Instytutu Kultury Polskiej UW, redaktorka „Pleografu. Kwartalnika Akademii Polskiego Filmu”. Badaczka kina, nowych mediów, obiegu obrazów medialnych w różnych rejestrach kultury wizualnej oraz relacji między kulturą wizualną a nauką. Analizuje sposoby, w jakie obrazy współtworzą i odzwierciedlają przemiany kulturowe. Interesują ją sytuacje graniczne wizualności: zmiany technologiczne, eksperymenty medialne i poszukiwanie nowych form wyrazu. Autorka książki „W stronę wirtualności. Praktyki artystyczne kina współczesnego” (2015), współredaktorka dwóch antologii (oraz autorka tekstów w nich zamieszczonych): „Sztuka w kinie dokumentalnym” (2016) oraz „Cięcie ciał. Ruchome obrazy” (2018). Stypendystka programu Fulbrighta w School of Cinematic Arts University of Southern California w Los Angeles.