Justyna Janik

Kulturoznawczyni i groznawczyni. W 2020 r. otrzymała tytuł doktora nauk humanistycznych, broniąc dysertacji poświęconej analizie relacji gracza i gry wideo z perspektywy posthumanizmu. Obecnie prowadzi badania i wykłada w Instytucie Sztuk Audiowizualnych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Badawczo interesuje się filozofią i estetyką gier cyfrowych. Szczególnie bliskie jest jej zagadnienie cyfrowej materialności, ale podejmuje też tematy związane z cyfrową performatyką, studiami nad przestrzenią cyfrową oraz zjawiskami kultury cyfrowej. Bliskie są jej też estetyczne rozważania Tadeusza Kantora, które stara się zinterpretować w kontekście groznawczym. Autorka książki Gra jako obiekt oporny. Performatywność w relacji gracza i gry cyfrowej (2022).