Zuzanna Sękowska

absolwentka Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (dyplom o reprezentacjach fotograficznych z okresu I wojny światowej), doktorantka w Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego – Zakład Antropologii Słowa.
Zajmuje się kulturą wizualną, wątkami historycznymi okresu wielkiej wojny i dwudziestolecia międzywojennego, wątkami antymilitarystycznymi w kulturze polskiej. Zainteresowana typografią i polską grafiką użytkową XX i XXI w. oraz problematyką relacji praktyk artystycznych i praktyk społecznych.
Autorka polskiego przekładu Wojna wojnie Ernsta Friedricha.
Obecnie prowadzi badania poświęcone projektowi edukacyjnemu zakładu opiekuńczo-wychowawczego Nasz Dom oraz Towarzystwu „Nasz Dom”.