Tomasz Rakowski

Etnolog, antropolog kultury, kulturoznawca, lekarz. Pracuje w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UW, współpracuje z Instytutem Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzi badania w Polsce i w Mongolii. Zajmuje się oddolnymi procesami rozwojowymi, antropologią sztuki współczesnej i partycypacyjnej, etnograficznie zorientowaną animacją kultury oraz najnowszą metodologią badań kulturowych. Autor książek: Łowcy, zbieracze, praktycy niemocy. Etnografia człowieka zdegradowanego (2009; wyd. anglojęzyczne: Hunters, Gatherers, and Practitioners of Powerlessness: an Ethnography of the Degraded in Postsocialist Poland, Berghahn Books 2016, 2019) oraz Przepływy, współdziałania, kręgi możliwego. Antropologia powodzenia (2019).