Przemysław Danowski

Artysta interdyscyplinarny zajmujący się takimi zagadnieniami, jak dźwięk przestrzenny, dźwięk proceduralny, dokument immersyjny oraz doświadczenia VR/AR. Absolwent Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie oraz Pracowni Multimedialnej Kreacji Artystycznej (PMKA) prowadzonej wspólnie przez AMFC i ASP w Warszawie. Po studiach wykładowca w tejże Pracowni. Od 2010 roku wykładowca w ramach Międzyuczelnianej Specjalności Multimedialnej, a od 2014 roku asystent na Wydziale Reżyserii Dźwięku w specjalności reżyseria dźwięku w multimediach. Wraz z dr. hab. Jakubem Wróblewskim i mgr. Andreiem Isakovem (obydwaj: ASP w Warszawie) tworzy interdyscyplinarny zespół Inexsistens zajmujący się interaktywnymi kreacjami immersyjnymi. Współpracuje jako wykładowca m.in. z Wydziałem Sztuki Mediów ASP w Warszawie oraz Laboratorium Narracji Wizualnych vnLab przy Szkole Filmowej w Łodzi.