Michał Matuszewski

Kurator i programer, badacz, autor, eseista filmowy. Doktorant na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie pracuje nad rozprawą o polskich filmach przyrodniczych. Kierownik Pracowni Eseju Filmowego w vnLab w Szkole Filmowej w Łodzi. Przez wiele lat pracował jako kurator filmowy w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie. Jest stypendystą Culture and Animals Foundation i pracuje nad projektem filmowym opartym na badaniach wizualnych dotyczących poza-ludzkiej perspektywy w filmie. Jego ostatni eseistyczny projekt filmowy Re-membering Topsy był prezentowany w Muzeum Narodowym w Warszawie.