Mateusz Kowalczyk

Artysta wizualny, performer, aktywista. Absolwent studiów magisterskich na Wydziale Sztuki Mediów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Dyplom w Pracowni Działań Przestrzennych prof. Mirosława Bałki, aneks do dyplomu w Pracowni 3D i Zdarzeń Wirtualnych dr. hab. Jakuba Wróblewskiego. Zagadnieniem, nad którym pracował w ostatnim czasie w ramach dyplomu magisterskiego, była penalizacja konopi przemysłowych w Polsce. W ramach aneksu do dyplomu przedstawił doświadczenie pandemii na tle politycznym, poprzez działanie performatywne prowadzone na żywo podczas obrony na platformie Mozilla Hubs. W obszarze jego zainteresowań znajdują się: performans, praca kolektywna, rzeczywistość wirtualna (VR), 3D, artystyczne zaangażowanie w protesty. Główną osią jego praktyki jest tworzenie doświadczeń interaktywnych z wykorzystaniem obiektów, performansu i muzyki. Od 2015 roku aktywnie współtworzy Park Rzeźby na Bródnie, powstały z inicjatywy Pawła Althamera oraz Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Od 2018 roku prowadzi projekt Szaman Polski (w jego ramach m.in: „Mecz o powodzenie mieszkańców Bródna”, 2018; performance w BWA Warszawa, 2019; udział w wydarzeniu „W Polsce nie ma faszyzmu”, Teatr Powszechny, Warszawa, 2019; druga nagroda Artystycznej Podróży Hestii, 2019 / wystawa w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie). Obecnie zajmuje się m.in. pracą w medium rzeczywistości wirtualnej nad doświadczeniami inspirowanymi antropocenem, jak również technologią 3D, fotogrametrią oraz skanami obiektów wykonywanymi przy użyciu smartphona. W swoich realizacjach używa skomponowanej przez siebie muzyki elektronicznej oraz soundscape. Praca z dźwiękiem jest nieodłączną częścią jego praktyki.