Marcin Pazera

Ur. 1980 w Tarnowie. Studiował na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Z uczelnią tą jest związany zawodowo od 2004 roku. Działa w obszarze sztuki komputerowej i sztuki nowych mediów – tworzy środowiska wirtualne, animacje interaktywne, filmy animowane, grafiki i obiekty. Jego film „Moloch” (2006) znalazł się w wydanym przez Narodowy Instytut Audiowizualny przeglądzie najciekawszych zjawisk współczesnej animacji „Akcja animacja. Filmy najnowsze” (2 płyty DVD, 2009). Prezentował swoje realizacje na wystawach w kraju i za granicą: w Niemczech, Anglii, Słowenii, Białorusi, Hiszpanii, Grecji, USA i Korei. W 2017 roku obronił pracę doktorską, za którą w 2018 roku otrzymał nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za osiągnięcia naukowe. Obecnie mieszka i pracuje w Krakowie.