Karolina M. Sulich

Emerytowana artystka, badaczka działająca na pograniczu sztuki, nauki i dyscyplin humanistycznych. Szczególnie zainteresowana rozwojem biotechnologii i tym, jaki wpływ będą one miały na nasze życie. Technooptymistka i pasjonatka biologii syntetycznej. W 2018 r. odbyła staż u artysty-naukowca Joe Davisa na Harvard Medical School (w laboratorium George’a Churcha). Występowała w MIT Center for Bits and Atoms, na Biennale WRO, w ramach Global Community Bio Summit. Była stypendystką Global Community Bio Summit Fellowship, przyznawanego przez Global Community Bio Summit – organizację zrzeszającą bioentuzjastów i naukowców z całego świata, działającą przy Biotechnology Initiative na MIT Media Lab. W 2021 r. ukończyła kurs z zakresu biologii syntetycznej “How To Grow (Almost) Anything” [Jak wyhodować (prawie) wszystko] prowadzony na MIT Media Lab. Obecnie współpracuje z firmą A4BEE jako Project Manager, dostarczając rozwiązania OT i IT dla procesów biotechnologicznych.