Joanna Bednarek

Filozofka, pisarka, tłumaczka, członkini redakcji „Praktyki Teoretycznej”, publikowała m.in. w „Tekstach Drugich”, „Krytyce Politycznej” i „Czasie Kultury”. Autorka książek: Polityka poza formą. Ontologiczne uwarunkowania poststrukturalistycznej filozofii polityki (2010), Linie kobiecości. Jak różnica płciowa przekształciła literaturę i filozofię? (2015), Życie, które mówi. Nowoczesna wspólnota i zwierzęta (217) oraz powieści: O pochodzeniu rodziny (2017) i Próba. Teksty literackie publikowała w „Czasie Kultury”, „Wakacie” i „FA-arcie”.