Jagoda Wójtowicz

Studiuje intermedia na Wydziale Intermediów Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Wirtualna nomadka, eksploratorka nowych mediów, artystka interdyscyplinarna wykorzystująca w swojej twórczości medium rzeczywistości wirtualnej, 3D, animację, wideo, performans, instalację oraz działania z obiektem. Designerka i programistka światów wirtualnych. Współzałożycielka kolektywu i wydawnictwa CyberPussy, skupionego wokół ksenofeminizmu w kontekście digital artu, oraz duetu EE – Eternal Engine, tworzonego z Martą Nawrot, stanowiącego swego rodzaju wirtualny lab skoncentrowany na badaniu i kreacji zjawisk wirtualnych. Współtwórczyni m.in. jednego z pierwszych na świecie performance VR multiplayer „NotFound: Structure of Digital Freedom” zrealizowanego w teatrze TR Warszawa w 2016 roku.