Grzegorz Pochwatko

Psycholog, badacz i nauczyciel akademicki. Założył i prowadzi Laboratorium Rzeczywistości Wirtualnej i Psychofizjologii w Instytucie Psychologii Polskiej Akademii Nauk (VRLab IP PAN). Ma doświadczenie w zarządzaniu projektami badawczo-rozwojowymi. Od lat zajmuje się także popularyzacją nauki. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na zachowaniach użytkowników rzeczywistości wirtualnej. W szczególności zajmuje się interakcjami między awatarami, wirtualnymi agentami humanoidalnymi i robotami. Zajmuje się kwestią współobecności w tradycyjnych środowiskach wirtualnych oraz w filmowej VR. Jeden z ostatnich jego projektów dotyczy wpływu filmu VR na zainteresowanie lokalną historią, przywiązanie do miejsca i zaangażowanie obywatelskie. Wspólnie z badaczami z Łódzkiej PWSFTiTV, UŁ i OPI PIB realizuje też projekt badawczy dotyczący języka filmu VR (https://twitter.com/vnLab1). Najnowszy projekt, realizowany z funduszy EOG, to multisensoryczne wirtualne doświadczenie zanieczyszczenia powietrza (Virtual Air Pollution Experience – VAPE, https://twitter.com/VAPEproject2, https://www.facebook.com/vapeproject/). Współpracował z organizacjami pozarządowymi i władzami lokalnymi, a w ramach interdyscyplinarnych projektów naukowych – również z przedstawicielami nauk technicznych i sztuk pięknych.