Eliza Urwanowicz-Rojecka

Socjolożka, absolwentka studiów kulturowych i studiów nad globalizacją. Kuratorka, koordynatorka, inicjatorka projektów z obszaru sztuk wizualnych i nauk humanistyczno-społecznych, zawodowo od 7 lat związana z Galerią Arsenał w Białymstoku (m.in. współkuratorka wystaw „Solidarność i sprawstwo”, „Strach”, kuratorka wystawy Kateryny Lysoveko „Ogród cmentarny”, autorka cyklu „Miasto-przestrzeń-społeczność”). Koordynatorka projektu “Liminal-stan przejściowy”. Współkuratorka (wraz z Jakubem Wróblewskim) projektu-platformy Horyzonty Zdarzeń Wirtualnych.