Dobrosława Król

Studentka ASP w Warszawie, zajmuje się głównie tematyką queer i wątkami feminizmu. Pracuje w medium mocapu 3D, łącząc je z klasycznym performansem. Tworzy również video-art oraz grafiki komputerowe. Działa jako raperka pod pseudonimem Aljas oraz Aljas 2.0.