Unreal Engine 4

4–6.12.2020

Temat: Przestrzeń zewnętrzna i wewnętrzna
Narzędzia: Unreal Engine 4, wersja 4.25.4
Cel praktyczny: Stworzenie otwartego i zamkniętego środowiska 3D z podstawową interakcją
Cel merytoryczny: Zrozumienie podstawowych zasad tworzenia interaktywnego środowiska 3D w Unreal Engine 4
Wynik: Po ukończeniu warsztatów uczestnicy będą mogli wykorzystywać nabyte umiejętności przy tworzeniu własnej interaktywnej przestrzeni w UE4

Spotkanie 1 PROTOTYPING: Przygotowanie programu, zarys koncepcji, import/eksport zasobów
Na pierwszym spotkaniu zainstalujemy potrzebne programy, omówimy koncepcję projektu oraz przygotujemy zasoby (uczestnicy będą mogli je pobrać przed rozpoczęciem szkolenia).

Przebieg spotkania:

  • Konfiguracja zainstalowanego silnika – uczestnicy przygotują program do pracy, czyli ustalą, gdzie znajdą się pliki, skonfigurują ustawienia silnika pod kątem swojego systemu oraz dowiedzą się o strukturze projektu UE4.
  • Zapoznanie się z interfejsem i rodzajem plików, które obsługuje UE4 – uczestnicy będą mogli zaimportować przygotowane wcześniej obiekty do silnika.
  • Przygotowanie templejtu – uczestnicy stworzą podstawowy poziom projektu z atmosferą, oświetleniem oraz efektami post-process.

Spotkanie 2 

LANDSCAPING: Stworzenie przestrzeni otwartej i umieszczenie w niej obiektów roślinnych
Na drugim spotkaniu powstanie przestrzeń zewnętrzna – krajobraz, w którym później znajdzie się przestrzeń zamknięta. Uczestnicy nauczą się tworzyć topologię terenu, edytować ją i nakładać materiały w celu uzyskania realistycznego efektu.

Przebieg spotkania:

  • Stworzenie Landscape Object – obiektu terenu, który zostanie skonfigurowany na podstawie mapy topologii z Google Maps.
  • Przygotowanie Landscape Material – stworzenie i nałożenie materiałów, które dadzą efekt zróżnicowanej powierzchni terenu (trawa, grunt, skały).
  • Umieszczenie obiektów Foliage – obsadzenie całego terenu drzewami i inną roślinnością oraz uzupełnienie go o takie elementy, jak kamienie, pnie drzew itd.

Spotkanie 3 

SCRIPTING: Stworzenie przestrzeni zamkniętej, edycja materiałów i dodanie logiki. Programowanie wizualne

Na trzecim spotkaniu powstanie przestrzeń wewnętrzna – element architektury umieszczony w terenie. Uczestnicy nauczą się tworzyć obiekty geometryczne, nadawać im właściwości różnych materiałów oraz dodawać skrypty pasywne i aktywne.

Przebieg spotkania:

  • Stworzenie przestrzeni wewnętrznej za pomocą Brushes – uczestnicy wykreują prostą architekturę bezpośrednio w silniku.
  • Przygotowanie materiałów – uczestnicy stworzą materiał, który będzie nakładany na powierzchnię wykreowanej architektury, definiując jej materiał: kamień, metal, drewno itd.
  • Stworzenie skryptów – uczestnicy opracują dwa skrypty (albo blueprinty), które umożliwią dynamiczną zmianę dnia i nocy oraz interakcję w przestrzeni architektury.