HOMERUN | Open studios

Przegląd realizacji Pracowni 3D i Zdarzeń Wirtualnych Wydziału Sztuki Mediów ASP W Warszawie. Podczas pokazu zaprezentowane zostały realizację powstałe w wyniku procesów dydaktycznych i badawczych związanych z wykorzystaniem rozwiązań technologicznych: virtual reality, motion capture, virtual production oraz silników gameingowych. Wydarzenie stało się okazją do refleksji na temat współczesnych kierunków rozwoju sposobów konstrukcji zjawiska obecności w środowiskach wirtualnych oraz autorskich strategii artystycznych. Przegląd wpisuje się w działania platformy Horyzontów Zdarzeń Wirtualnych (https://horyzontyzdarzenwirtualnych.com/) realizowanych we współpracy z Galerią Arsenał w Białymstoku (https://galeria-arsenal.pl/). Wydarzenie zorganizowane jest w ramach HaPoC 2023: 7th International Conference on the History and Philosophy of Computing

Osoby artystyczne: Sonia Dudek, Sonia Kaźmierczak, Rafał Kruszka, Radomir Majewski, Agnieszka Suchocka, Aleksandra Lewandowska, Veronika Cherednychenko, Franek Warzywa, Xawery Deskur

Organizacja: Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej
Pracownia 3d i Zdarzeń Wirtualnych I | dr hab. Piotr Kopik, prof. Asp | as Andrzej Szwabe
Pracownia 3d i Zdarzeń Wirtualnych II | dr hab. Jakub Wróblewski, prof. Asp | as Andrei Isakov | as Sebastian Sebulec
Wydział Sztuki Mediów | Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie | Horyzonty Zdarzeń Wirtualnych

Reality Bender

Wystawa Reality Bender jest przeglądem prac dyplomowych osób studenckich Pracowni 3D i Zdarzeń Wirtualnych II Wydziału Sztuki Mediów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie powstałych w 2023 r. Realizacje są autorskimi strategiami artystycznymi wykorzystującymi współczesne narzędzia cyfrowe. Osoby twórcze posługują się doświadczeniami rzeczywistości wirtualnej, silnikami gameingowymi, symulacjami czasu rzeczywistego, drukiem i skanem 3D, ceramiką, obiektem oraz video w kontekście projektu oryginalnego display’u. Zakres tematyczny prac jest szeroki, osoby twórcze dotykają aktualnych tematów entropocenu, ucieleśnienia, tożsamości – zarówno w rzeczywistości jak i przestrzeni wirtualnej, estetyki mediów cyfrowych, zależności między przestrzenią digitalną a napięciami tworzącymi realne połączenia i wątki. Tytuł wystawy – Reality Bender – odnosi się do modeli przepracowania struktury i mechanizmów poczucia rzeczywistości, badając naturalne przypadki jej zniekształceń lub bezpośrednio je wywołując. 
Osoby artystyczne:  Sonia Kaźmierczak, Agata Konarska, Rafał Kruszka, Dominika Wolska, Karo Zacharski
WOK Lab, ul. Marszałkowska 34/50, 00-554 Warszawa
https://wok.art.pl/dzialania/procesy-artystyczne-i-badawcze/zdarzenia-wirtualne-w-wok/

Pracownia 3D i Zdarzeń Wirtualnych || https://zdarzeniawirtualne.asp.waw.pl
Wydział Sztuki Mediów, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Zespół dydaktyczny: dr hab. Jakub Wróblewski, prof. ASP, mgr Andrei Isakov, Sebastian Sebulec

Na wystawie zaprezentowane zostaną prace aneksowe z Pracowni Alternatywnego Obrazowania prof. Włodzimierza Szymańskiego [*] i Doroty Kozieradzkiej oraz Pracowni Przestrzeni Audiowizualnej dr Łukasz Koseli