Warsztaty Teoretyczne “Świadomość planetarna. Nowe rzeczywistości” 

19–20.05.2023
Galeria Arsenał elektrownia, ul. Elektryczna 13, Białystok (wejście od ul. Świętojańskiej)

Ekspertki i eksperci: Joanna Bednarek, Ernest Borowski, BOT, Beata Calińska, Hubert Czerepok, Piotr Fortuna, Andrei Isakov, Justyna Janik, Krystyna Jędrzejewska-Szmek, Matylda Szewczyk, Michał Krzykawski, Michał Matuszewski, Paulina Mirowska, Joanna Murzyn, Martix Navrot, Karolina M. Sulich, Ivan Svitlychnyi, Anastasiia Vorobiova, Dominika Wolska, Jakub Woynarowski, Jagoda Wójtowicz, Jakub Wróblewski


Dwudniowy cykl spotkań – warsztaty teoretyczne towarzyszący wystawie „Świadomość planetarna. Nowe rzeczywistości” – oddaje głos osobom twórczym, badaczom/badaczkom zaangażowanym w tematykę projektu. Jest punktem wyjścia do pogłębionej refleksji o potencjałach i zagrożeniach płynących z mediów cyfrowych i poszerzonej rzeczywistości , a także o diagnozach, prognozach, antycypacjach związanych z problematyką świadomości i rzeczywistości planetarnej. W cyklu spotkań odwołamy się do indywidualnego doświadczenia twórczyń i twórców, badaczek i badaczy, praktyczek i praktyków, do ich badań, prognoz, odczuć, intuicji. Poruszymy zagadnienia z dziedziny technologii (jednak wykraczające daleko poza dyskusję ściśle techniczną) oraz z zakresu narracji humanistyczno-społecznych (w tym problemy filozoficzne, ale i kategorie estetyczne).

Dwudniowy cykl wpisuje się w prowadzone od kilku lat, wspólnie przez Galerię Arsenał w Białymstoku i Pracownię 3D i Zdarzeń Wirtualnych II (Wydział Sztuki Mediów, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie), sesje teoretyczne poświęcone zagadnieniom szeroko pojętych „zdarzeń wirtualnych”, ujęte w platformę artystyczno-badawczą Horyzonty zdarzeń wirtualnych: https://horyzontyzdarzenwirtualnych.com/
* XR, extended reality, rzeczywistość poszerzona – ogólny termin obejmujący: augmented reality (rzeczywistość rozszerzoną), VR, virtual reality (rzeczywistość wirtualną) i mixed reality (rzeczywistość mieszaną).

HARMONOGRAM
19.05.2023, godz. 17–20

godz. 17:00 – 18:00
oprowadzanie po wystawie „Świadomość planetarna. Nowe rzeczywistości” z udziałem artystek / artystów / osób artystycznych 
godz. 18:30–20:00
wykład Michała Krzykawskiego
pt. WSTĘPNIE WYTRENOWANE GENERATORY ENTROPII


WARSZTATY TEORETYCZNE 
20.05.2023, godz. 9–17
transmitowane na żywo na arsenałowym fb

godz. 9:00 – 10:30, panel + dyskusja:
NIEOCZYWISTE SOJUSZE: ludzkie, nie-ludzkie, organiczne, technologiczne
osoby uczestniczące: Joanna Bednarek, Krystyna Jędrzejewska-Szmek, Michał Matuszewski, Paulina Mirowska, Karolina M. Sulich
moderacja: Piotr Fortuna
link do transmisji: https://fb.me/e/1ccrWFXgT
godz. 10:30–11:00 – przerwa

godz. 11:00–12:30, panel + dyskusja:
ESTETYKA I POETYCKOŚĆ: media cyfrowe, siła realności
osoby uczestniczące: Hubert Czerepok, Dominika Wolska, Jakub Woynarowski, Jagoda Wójtowicz
moderacja: Jakub Wróblewski
link do transmisji: https://fb.me/e/5L9nLbFLp
godz. 12.30–13.30 – przerwa

godz. 13.30–15, panel + dyskusja:
CYFROWA EKOLOGIA, czyli harmonia międzygatunkowa
osoby uczestniczące: BOT, Martix Navrot, Ivan Svitlychnyi
moderacja: Joanna Murzyn
link do transmisji: https://fb.me/e/2jCSLMWbG
godz. 15–15.30 – przerwa 

godz. 15.30–17, panel + dyskusja:
DOŚWIADCZENIA IMMERSYJNE: narracja, estetyka, doświadczanie przestrzeni
osoby uczestniczące: Ernest Borowski, Beata Calińska, Andrei Isakov, Justyna Janik, Anastasiia Vorobiova
moderacja: Matylda Szewczyk
link do transmisji: https://fb.me/e/Tz0vtj0E