HOMERUN | Open studios

Przegląd realizacji Pracowni 3D i Zdarzeń Wirtualnych Wydziału Sztuki Mediów ASP W Warszawie. Podczas pokazu zaprezentowane zostały realizację powstałe w wyniku procesów dydaktycznych i badawczych związanych z wykorzystaniem rozwiązań technologicznych: virtual reality, motion capture, virtual production oraz silników gameingowych. Wydarzenie stało się okazją do refleksji na temat współczesnych kierunków rozwoju sposobów konstrukcji zjawiska obecności w środowiskach wirtualnych oraz autorskich strategii artystycznych. Przegląd wpisuje się w działania platformy Horyzontów Zdarzeń Wirtualnych (https://horyzontyzdarzenwirtualnych.com/) realizowanych we współpracy z Galerią Arsenał w Białymstoku (https://galeria-arsenal.pl/). Wydarzenie zorganizowane jest w ramach HaPoC 2023: 7th International Conference on the History and Philosophy of Computing

Osoby artystyczne: Sonia Dudek, Sonia Kaźmierczak, Rafał Kruszka, Radomir Majewski, Agnieszka Suchocka, Aleksandra Lewandowska, Veronika Cherednychenko, Franek Warzywa, Xawery Deskur

Organizacja: Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej
Pracownia 3d i Zdarzeń Wirtualnych I | dr hab. Piotr Kopik, prof. Asp | as Andrzej Szwabe
Pracownia 3d i Zdarzeń Wirtualnych II | dr hab. Jakub Wróblewski, prof. Asp | as Andrei Isakov | as Sebastian Sebulec
Wydział Sztuki Mediów | Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie | Horyzonty Zdarzeń Wirtualnych

Digital art – wykład Wojtka Markowskiego

Autor: Wojtek Markowski – VFX, VR, Art Producer | Z wywiadami z zaproszonymi osobami:
Anna Szylar – Laboratorium Narracji Wizualnych
Robert Mleczko – Visual Artist
Szymon Rogiński – Visual Artist

UK/Poland Arts Scoping Grants 2023

Galeria Arsenał w Białymstoku oraz Pracownia 3d i Zdarzeń Wirtualnych II, Wydział Sztuki Mediów ASP w Warszawie w dniach 8–12 maja odbyły wizyty studyjne w galeriach i centrach artystyczno-badawczych w Manchesterze – School of Digital Arts, w Liverpoolu – FACT, w Londynie – Zabludowicz Collection, w Belfaście – the Golden Thread Gallery, Digital Arts Studio, Ulster University Gallery, Queen’s University aby zainicjować współpracę na rzecz przyszłych wspólnych działań w ramach UK/Poland Season 2025.

W trakcie spotkań wymieniliśmy się doświadczeniami z działań w sferze sztuki korzystającej z narzędzi rzeczywistości rozszerzonej (3D, silniki gier, rzeczywistość wirtualna i in.) oraz z naszych poszukiwań autorskich strategii estetycznych, nowych sposobów budowania narracji oraz rozwoju mediów immersyjnych.

Wizyty studyjne były możliwe dzięki projektowi w ramach UK/Poland Arts Scoping Grants 2023 Fundacji British Council Polska.

PostPresenceStrategies

Wystawa osób studenckich związanych z Pracownią 3d i Zdarzeń Wirtualnych II Wydziału Sztuki Mediów ASP w Warszawie powstała w wyniku procesu dydaktyczno-badawczego nakierowanego na współczesne strategie eksplorowania zagadnień estetyki obecności oraz próby zdefiniowania rodzajów i modeli relacji między użytkowniczkami_kami. Osoby artystyczne poruszają się w różnych mediach i formatach wykorzystując interaktywne, kolektywne doświadczenia rzeczywistości wirtualnej i rozszerzonej, druk i skan 3d, silniki gameingowe, live performence, synhtografię oraz mechatronikę. Założenia realizacji artystycznych stawiają pytania o jakość relacji opartych na świadomej zgodzie zawieszonych pomiędzy przestrzenią fizyczną a wirtualną, nieustannie manewrując między ograniczeniami technicznymi a próbą znalezienia własnej, autorskiej estetyki – zarówno wizualnej oraz audialnej – jak i sposobów prowadzenia interakcji, mechaniki oraz narracji. 
W ramach wystawy zorganizowana została wymiana z ośrodkami naukowymi: ASFA | Athens School of Fine Arts, ABK | The Stuttgart State Academy of Art and Design, AKBILD | Academy of Fine Arts Vienna a Pracownią 3d i Zdarzeń Wirtualnych II ASP w Warszawie. Podczas spotkania osoby uczestniczące w działaniu podejmą próbę zdefiniowania tego, czym jest bliskość i bycie w tak dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości >>> https://ppffw.pl

osoby artystyczne: Sonia Dudek, Andrei Isakov, Radomir Majewski, Natalia Parandyk , Sandra Okrasa, Sebastian Sebulec, Konrad Smoleń, Aleksandra Sołtysiak, Jakub Wróblewski, Karo Zacharski
osoby kuratorskie: Aga Szreder, Rafał Żwirek, Jakub Wróblewski

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie / Wydział Sztuki Mediów
Katedra przestrzeni wirtualnej / Pracownia 3D i Zdarzeń Wirtualnych II
https://zdarzeniawirtualne.asp.waw.pl https://horyzontyzdarzenwirtualnych.com
zespół dydaktyczny:
dr hab. Jakub Wróblewski, prof. ASP | mgr Andrei Isakov | Sebastian Sebulec

Reality Bender

Wystawa Reality Bender jest przeglądem prac dyplomowych osób studenckich Pracowni 3D i Zdarzeń Wirtualnych II Wydziału Sztuki Mediów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie powstałych w 2023 r. Realizacje są autorskimi strategiami artystycznymi wykorzystującymi współczesne narzędzia cyfrowe. Osoby twórcze posługują się doświadczeniami rzeczywistości wirtualnej, silnikami gameingowymi, symulacjami czasu rzeczywistego, drukiem i skanem 3D, ceramiką, obiektem oraz video w kontekście projektu oryginalnego display’u. Zakres tematyczny prac jest szeroki, osoby twórcze dotykają aktualnych tematów entropocenu, ucieleśnienia, tożsamości – zarówno w rzeczywistości jak i przestrzeni wirtualnej, estetyki mediów cyfrowych, zależności między przestrzenią digitalną a napięciami tworzącymi realne połączenia i wątki. Tytuł wystawy – Reality Bender – odnosi się do modeli przepracowania struktury i mechanizmów poczucia rzeczywistości, badając naturalne przypadki jej zniekształceń lub bezpośrednio je wywołując. 
Osoby artystyczne:  Sonia Kaźmierczak, Agata Konarska, Rafał Kruszka, Dominika Wolska, Karo Zacharski
WOK Lab, ul. Marszałkowska 34/50, 00-554 Warszawa
https://wok.art.pl/dzialania/procesy-artystyczne-i-badawcze/zdarzenia-wirtualne-w-wok/

Pracownia 3D i Zdarzeń Wirtualnych || https://zdarzeniawirtualne.asp.waw.pl
Wydział Sztuki Mediów, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Zespół dydaktyczny: dr hab. Jakub Wróblewski, prof. ASP, mgr Andrei Isakov, Sebastian Sebulec

Na wystawie zaprezentowane zostaną prace aneksowe z Pracowni Alternatywnego Obrazowania prof. Włodzimierza Szymańskiego [*] i Doroty Kozieradzkiej oraz Pracowni Przestrzeni Audiowizualnej dr Łukasz Koseli 

Warsztaty Teoretyczne “Świadomość planetarna. Nowe rzeczywistości” 

19–20.05.2023
Galeria Arsenał elektrownia, ul. Elektryczna 13, Białystok (wejście od ul. Świętojańskiej)

Ekspertki i eksperci: Joanna Bednarek, Ernest Borowski, BOT, Beata Calińska, Hubert Czerepok, Piotr Fortuna, Andrei Isakov, Justyna Janik, Krystyna Jędrzejewska-Szmek, Matylda Szewczyk, Michał Krzykawski, Michał Matuszewski, Paulina Mirowska, Joanna Murzyn, Martix Navrot, Karolina M. Sulich, Ivan Svitlychnyi, Anastasiia Vorobiova, Dominika Wolska, Jakub Woynarowski, Jagoda Wójtowicz, Jakub Wróblewski


Dwudniowy cykl spotkań – warsztaty teoretyczne towarzyszący wystawie „Świadomość planetarna. Nowe rzeczywistości” – oddaje głos osobom twórczym, badaczom/badaczkom zaangażowanym w tematykę projektu. Jest punktem wyjścia do pogłębionej refleksji o potencjałach i zagrożeniach płynących z mediów cyfrowych i poszerzonej rzeczywistości , a także o diagnozach, prognozach, antycypacjach związanych z problematyką świadomości i rzeczywistości planetarnej. W cyklu spotkań odwołamy się do indywidualnego doświadczenia twórczyń i twórców, badaczek i badaczy, praktyczek i praktyków, do ich badań, prognoz, odczuć, intuicji. Poruszymy zagadnienia z dziedziny technologii (jednak wykraczające daleko poza dyskusję ściśle techniczną) oraz z zakresu narracji humanistyczno-społecznych (w tym problemy filozoficzne, ale i kategorie estetyczne).

Dwudniowy cykl wpisuje się w prowadzone od kilku lat, wspólnie przez Galerię Arsenał w Białymstoku i Pracownię 3D i Zdarzeń Wirtualnych II (Wydział Sztuki Mediów, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie), sesje teoretyczne poświęcone zagadnieniom szeroko pojętych „zdarzeń wirtualnych”, ujęte w platformę artystyczno-badawczą Horyzonty zdarzeń wirtualnych: https://horyzontyzdarzenwirtualnych.com/
* XR, extended reality, rzeczywistość poszerzona – ogólny termin obejmujący: augmented reality (rzeczywistość rozszerzoną), VR, virtual reality (rzeczywistość wirtualną) i mixed reality (rzeczywistość mieszaną).

HARMONOGRAM
19.05.2023, godz. 17–20

godz. 17:00 – 18:00
oprowadzanie po wystawie „Świadomość planetarna. Nowe rzeczywistości” z udziałem artystek / artystów / osób artystycznych 
godz. 18:30–20:00
wykład Michała Krzykawskiego
pt. WSTĘPNIE WYTRENOWANE GENERATORY ENTROPII


WARSZTATY TEORETYCZNE 
20.05.2023, godz. 9–17
transmitowane na żywo na arsenałowym fb

godz. 9:00 – 10:30, panel + dyskusja:
NIEOCZYWISTE SOJUSZE: ludzkie, nie-ludzkie, organiczne, technologiczne
osoby uczestniczące: Joanna Bednarek, Krystyna Jędrzejewska-Szmek, Michał Matuszewski, Paulina Mirowska, Karolina M. Sulich
moderacja: Piotr Fortuna
link do transmisji: https://fb.me/e/1ccrWFXgT
godz. 10:30–11:00 – przerwa

godz. 11:00–12:30, panel + dyskusja:
ESTETYKA I POETYCKOŚĆ: media cyfrowe, siła realności
osoby uczestniczące: Hubert Czerepok, Dominika Wolska, Jakub Woynarowski, Jagoda Wójtowicz
moderacja: Jakub Wróblewski
link do transmisji: https://fb.me/e/5L9nLbFLp
godz. 12.30–13.30 – przerwa

godz. 13.30–15, panel + dyskusja:
CYFROWA EKOLOGIA, czyli harmonia międzygatunkowa
osoby uczestniczące: BOT, Martix Navrot, Ivan Svitlychnyi
moderacja: Joanna Murzyn
link do transmisji: https://fb.me/e/2jCSLMWbG
godz. 15–15.30 – przerwa 

godz. 15.30–17, panel + dyskusja:
DOŚWIADCZENIA IMMERSYJNE: narracja, estetyka, doświadczanie przestrzeni
osoby uczestniczące: Ernest Borowski, Beata Calińska, Andrei Isakov, Justyna Janik, Anastasiia Vorobiova
moderacja: Matylda Szewczyk
link do transmisji: https://fb.me/e/Tz0vtj0E